מחירון

קורס ראשון של 12 מפגשים – 850 ש"ח


קורס המשך של 12 מפגשים -800 ש"ח


                                                                              קורס של 6 מפגשים – 450 ש"חרכישה של כניסה חד פעמית – 80 ש"ח


*שימו לב, תוקף הכניסות – שנה מיום הרכישה!!!